Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013

Kazalo

2661. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec, stran 8041.

Na podlagi statutov občin je Občinski svet Občine Braslovče na 18. seji dne 19. 12. 2012, Občinski svet Občine Polzela na 15. seji dne 20. 12. 2012, Občinski svet Občine Prebold na 20. seji dne 20. 12. 2012, Občinski svet Občine Tabor na 14. seji dne 20. 3. 2013, Občinski svet Občine Vransko na 14. seji dne 19. 2. 2013 in Občinski svet Občine Žalec na 17. seji dne 22. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec (Uradni list RS, št. 6/97, 63/01, 112/08, 85/10) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Glasbena šola ima dislocirane oddelke v:
– Osnovni šoli Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče;
– Grad Komenda, Polzela 113, 3313 Polzela;
– Osnovni šoli Prebold, Graščinska cesta 7, 3312 Prebold;
– Osnovni šoli Vransko, Vransko 23, 3305 Vransko.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko.
Št. 641-01-0001/2012
Braslovče, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.
Št. 032-9/2012-7
Polzela, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.
Prebold, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Tabor, dne 20. marca 2013
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
Vransko, dne 19. februarja 2013
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Žalec, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.