Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice, stran 4211.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 21. redni seji dne 8. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
1. člen
Črta se 9. člen Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
V 10. členu se črta besedilo drugega in tretjega odstavka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2013
Brežice, dne 8. aprila 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.