Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3945. Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013, stran 10951.

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013
I.
Višina vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013 so:
- za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0638 eura na m3 odvzete vode;
- za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč: 0,092 eura na m3 odvzete vode;
- za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 eura na m3 odvzete vode;
- za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0015 eura na m3 odvzete vode;
- za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0919 eura na m3 odvzete vode;
- za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,00738 eura na m3 odvzete vode;
- za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,1009 eura na m3 odvzete vode;
- za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z močjo enako ali večjo kot 10 MW: 1,8127 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
- za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči do 10 MW: 0,2361 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
- za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1948 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;
- za pridobivanje toplote: 0,974 eura na MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
- za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0036 eura na 100 m3 letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
- za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000972 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;
- za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00498 eura na m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji vodnih organizmov;
- za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0194 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu;
- za rabo naplavin: 3,1 eura na m3 odvzetega proda in 13,9 eura na m3 odvzete mivke;
- za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih pristanišč za plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
- za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, športnih in drugih pristanišč: 0,345 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
- za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih od 1.000.000 m2 za plovila: 0,25 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
- za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od 10.000.000 m2 za plovila: 0,0128 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
- za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, manjših od 1.000.000 m2, na območju vplutja in izplutja iz pristanišča, samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno: 0,0207 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
- za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih sidrišč za plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
- za rabo vodnih zemljišč na vstopno izstopnih mestih: 0,345 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
- za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,9597 eura na m2 površine vodnega zemljišča.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 42306-1/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2330-0097
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik