Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3906. Sklep o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, stran 10865.

Na podlagi 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 58/07, s spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Naklo na 13. redni seji dne 28. 11. 2012 sprejel
S K L E P
o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo) se na podlagi 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12) pri plačilu nadomestila za zazidana stavbna zemljišča upošteva delna ali celotna oprostitev plačila nadomestila, in sicer:
a. Za poslovni namen in spremljevalni poslovni namen, za poslovne dejavnosti pod zap. št. II, iz 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12):
- za I. območje: 15 % oprostitev,
- za II. območje: 35 % oprostitev,
- za III. območje: 27 % oprostitev in
- za IV. območje: 38 % oprostitev.
Pri tem velja posebna oprostitev za objekte in površine, namenjene poslovni dejavnosti kmetijstva, in sicer:
- za kmetijske objekte: 95 % oprostitev,
- za kmetijske površine in objekte iz četrtega odstavka 8. člena tega odloka: 100 % oprostitev,
- za spremljevalni poslovni namen: 100 % oprostitev.
b. Za poslovni namen in spremljevalni poslovni namen za poslovne dejavnosti pod zap. št. III, iz 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12):
- za II. območje: 25 % oprostitev,
- za III. območje: 10 % oprostitev in
- za IV. območje: 25 % oprostitev.
c. Za opuščene objekte, določene v 3. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo velja 95 % oprostitev. Oprostitev ne velja za dodatno število točk, ki se jih obračuna za opuščene objekte, ki ogrožajo zdravje in varnost občanov, skladno z določili 10. in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2013.
Št. 422-0010/2012-13
Naklo, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.