Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3905. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu POD POLICO, stran 10864.

Na podlagi 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 14. redni seji dne 12. 12. 2012 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu POD POLICO (Uradni list RS, št. 107/10, 73/12)
V besedilnem delu 6. in 7. člena predmetnega odloka se namembnost objektov B v Ureditveni enoti III razume tako, da je poslovna stavba in servisni objekt (garderobe za voznike) po 6. členu odloka lahko tudi poslovna stavba in/ali restavracija in/ali bife po 7. členu odloka. Obrazložitev: Poslovna in servisna dejavnost podjetja TRAMIN je v 7. členu odloka namreč razširjena tudi na gostinsko dejavnost (restavracija, bife). Namenska raba objektov B v UE III po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) sodi v oddelek 12 (ne stanovanjske stavbe), skupina 121 (gostinske stavbe) in/ali 122 (poslovne in upravne stavbe) in/ali 125 (industrijske stavbe in skladišča).
V tretji alineji 33. člena odloka se pri naštevanju arhitekturnih poudarkov med razširjene prostore osnovnega objekta šteje tudi zunanje stopnišče in frčade v strešini.
Obrazložitev: Omenjena elementa pod pogoji ostalih arhitekturnih omejitev in zahtev iz odloka sodita v sklop elementov kot so: nadstreški, balkoni, zimski vrtovi, galerije, venci in napušči osnovne stavbe.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati prvi dan po objavi.
Št. 3505-0001/2012-27
Naklo, dne 12. decembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.