Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012

Kazalo

3663. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za odlog plačila, oprostitve, olajšave in obročno odplačilo komunalnega prispevka, stran 9679.

Na podlagi 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), četrtega odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), četrtega odstavka 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09, 28/10, 55/10, 81/11) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. novembra 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za odlog plačila, oprostitve, olajšave in obročno odplačilo komunalnega prispevka
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o kriterijih za odlog plačila, oprostitve in obročno odplačilo komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 28/10, 33/10 – popr., 52/11).
2. člen
Za 7.a členom se doda nov 7.b člen, ki se glasi:
Pri izračunu komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za objekte, ki so bili na dan uveljavitve te dopolnitve priključeni na posamezen del javnega kanalizacijskega omrežja, ki dotlej še ni bil priključen na čistilno napravo v Kasazah, se upošteva le del obračunskih stroškov za kanalizacijo, in sicer v višini 63,13 % od celotne izračunane vrednosti komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
Upravičenost do znižanja izračunane vrednosti komunalnega prispevka, določenega v prvem odstavku tega člena, se ugotovi na podlagi dokazila o plačilu stroškov odvajanja odpadne vode.
Dokazilo iz prejšnjega odstavka izda upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Žalec kot obvezno prilogo pozivu k priključitvi posameznega objekta na javno kanalizacijo.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0042/2011
Žalec, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.