Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3575. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki, stran 9389.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
1. člen
V Uredbi o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08 in 70/12), se v drugem odstavku 60.b člena za besedo »najvišja« doda beseda »notranja«, število »2,2« pa se nadomesti s številom »2,5«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-12/2012
Ljubljana, dne 28. novembra 2012
EVA 2012-1711-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik