Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2099. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5205.

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 10. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1074/2 k.o. Duplje, ID znak 2092-1074/2-0, cesta v izmeri 21 m2 in parc. št. 1074/3, k.o. Duplje, ID znak 2092-1074/3-0, cesta v izmeri 8 m2.
2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Naklo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-0012/2012-2
Naklo, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.