Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1829. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013, stran 4473.

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 28. 2. 2012 sprejel
L E T N I N A Č R T
ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
1. člen
S tem aktom se določi Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013.
2. člen
Premično premoženje namenjeno za nakup v letu 2013 je določeno v prilogi »Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja Občine Žalec za leto 2013«, in sicer za:
– pridobivanje 941.565,00 EUR.
3. člen
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0014/2012
Žalec, dne 28. februarja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.