Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1332. Obvezna razlaga in tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica, stran 2742.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je občinski svet na 13. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O I N T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica(Uradni list RS, št. 81/05, 29/09)
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 81/05 in 29/09), se pri 5.h členu glede oblikovanja velikosti parcel v primeru parcelacije sprejme naslednja obvezna razlaga:
Pri izvedbi parcelacije je potrebno upoštevati 30 % stopnjo pozidanosti parcele. To velja tudi za določitev minimalne velikosti parcele namenjene gradnji objekta, ki se upošteva za izračun komunalnega prispevka.
2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 81/05 in 29/09), 5.e člen, veljajo predpisani odmiki tudi za oporne zidove.
3. člen
Ta obvezna razlaga in tehnični popravek začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2012
Škofljica, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.