Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

993. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013, stran 2107.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 28. 2. 2012 sprejel
L E T N I N A Č R T
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
1. člen
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013 je sestavljen iz:
– načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
– načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in
– načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem.
2. člen
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 205.000,00 EUR (PRILOGA 1).
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 846.140,00 (PRILOGA 2).
Oddaja nepremičnega premoženja v najem se načrtuje v orientacijski vrednosti 5.301,00 EUR (PRILOGA 3).
3. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-39/2011
Žalec, dne 28. februarja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.