Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4933. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1506/37, 1506/49, 1506/38, 1506/39 in 1506/12 vse k.o. Levec, stran 14867.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. decembra 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1506/37, 1506/49, 1506/38, 1506/39 in 1506/12 vse k.o. Levec
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. 1506/37 v izmeri 76 m2 – travnik, 1506/49 v izmeri 43 m2 – travnik, 1506/38 v izmeri 49 m2 – travnik, 1506/39 v izmeri 153 m2 – travnik in 1506/12 v izmeri 67 m2 – travnik, vse k.o. Levec.
II.
V zemljiški knjigi se na parc. št. 1506/37, 1506/49, 1506/38, 1506/39 in 1506/12 vse k.o. Levec vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, matična št: 5881544, do celote (1/1).
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-03-0060/2011
Žalec, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.