Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4091. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011, stran 12422.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 27. 10. 2011 sprejel
L E T N I N A Č R T
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
1. člen
Z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec se določi pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011.
2. člen
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 597.871,00 EUR (PRILOGA 1).
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 3.929.398,00 EUR (PRILOGA 2).
3. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.