Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3482. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 10576.

Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) dne 29. septembra 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Predsednik: Stanislav Košenina, 1950, Podvin 214, 3310 Žalec
Namestnik predsednika: Simon Krčmar, 1976, Ulica heroja Staneta 6, 3310 Žalec
Članica: Tanja Vovk Petrovski, 1973, Zabukovica 77, 3302 Griže
Namestnik članice: Ivan Šuler, 1938, Hmeljarska ulica 16, 3311 Šempeter
Član: Drago Podgorelec, 1964, Šlandrov trg 26, 3310 Žalec
Namestnica člana: Alica Hribar Dolinšek, 1973, Župančičeva 7, 3310, Žalec
Članica: Lora Pirmanšek Virant, 1958, Čopova 6, 3310 Žalec
Namestnica članice: Marjeta Rukav, 1968, Kvedrova 17, 3310, Žalec.
II.
Mandat komisije je štiri leta. Mandat komisije prične 5. novembra 2011.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07-0001/2011
Žalec, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.