Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011

Kazalo

3057. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 9306.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) ter 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11 in 53/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 57/06, 22/07, 81/08, 103/08, 1/11 in 35/11) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialno varstveni zavod. Razpon plačnega razreda: 46–53«, pri »ŠIFRA PU 30902 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »47« nadomesti s številko »50«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-20/2011
Ljubljana, dne 22. julija 2011
EVA 2011-2611-0075
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve