Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2447. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011, stran 7259.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 23. 6. 2011 sprejel
D O P O L N I T E V L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011 z dne 3. februar 2011 se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:.
»Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.247.667,00 EUR (PRILOGA 1).«
V prilogi 1 se 15. vrstica spremeni in se sedaj glasi
+--------+-------------------------------------+----------------+
|Zap. št.|     Vrsta nepremičnine     | Orientacijska |
|    |                   | vrednost v EUR |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |1001 – k.o. Petrovče, parc. št.   |   370.000,00|
|    |267/2 v izmeri 1724 m2, pozidano   |        |
|    |zemljišče              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
V prilogi 1 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
+--------+-------------------------------------+----------------+
|Zap. št.|     vrsta nepremičnine     | Orientacijska |
|    |                   | vrednost v EUR |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |996 – k.o. Žalec, del parc. št. 328 |    8.240,00|
|    |v izmeri 60 m2 , del parc. št. 329 v |        |
|    |izmeri 50 m2 in del parc. št. 330 v |        |
|    |izmeri 96 m2             |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
2. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011 se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 4.082.675,00 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+--------+-------------------------------------+----------------+
|Zap. št.|     Vrsta nepremičnine     | Orientacijska |
|    |                   | vrednost v EUR |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|  41  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 1070,  |    20.000,00|
|    |828/16, 828/39, 821/8, 820/5, 820/1 |        |
|    |995 – k.o. Šempeter v Savinjski   |        |
|    |dolini, parc. št. 444.S, 447.S in  |        |
|    |406/31                |        |
|    |1002 – k.o. Kasaze, parc. št. 234.S |        |
|    |in 151/184              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
3. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.