Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011

Kazalo

1072. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje in prenosu zemljišča na Občino Kočevje, stran 3243.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 4. redne seje dne 16. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje in prenosu zemljišča na Občino Kočevje
I.
S tem sklepom se v ustreznem solastniškem deležu (1/2 – do polovice) ukine status zemljišča »splošno ljudsko premoženje« za:
– zemljišča s parc. št. 54/2, k.o. Polom, v izmeri 761 m2, vpisano v zk. vl. št. 32.
II.
Parcela, navedena v I. točki tega sklepa, postane last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238 (1/2 – do polovice).
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-91/2008-1300
Kočevje, dne 21. marca 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.