Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

511. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorje, stran 1273.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 103/07) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje dne 17. 2. 2011 na 4. redni seji sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorje
I.
Političnim strankam, ki so kandidirale svoje predstavnike na zadnjih volitvah v občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Gorje sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih prejele na lokalnih volitvah 2010.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje političnih strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
II.
O višini pripadajočih sredstev za tekoče proračunsko leto po posameznih strankah, odloči občinska uprava z odločbo, na podlagi podatkov iz uradnih rezultatov lokalnih volitev. Pri tem upošteva podatek o predvideni višini sredstev v proračunu občine za tekoče proračunsko leto. Strankam se sredstva predvidoma dodelijo v enkratnem znesku za celotno leto, na njihove račune, v skladu z veljavnim odlokom o proračunu za tekoče leto, oziroma najkasneje do 30. 6. za tekoče leto.
III.
Sredstva se na tekoče račune strank nakazujejo praviloma 1-krat letno.
IV.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2011-3
Gorje, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.