Uradni list Republike Slovenije

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 95

(neuradno prečiščeno besedilo)

Koda: 102026

Leto izdaje: 2015
Založba: Uradni list RS
Format: 14 x 20 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 424
ISBN: 978-961-204-591-3

Cena: 36,50 €

V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP, z vsemi spremembami zakona, od njegovega sprejema v državnem zboru v letu 2007, in vključno s popravkom ZFPPIPP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/15 z dne 16. februarja 2015.

Uporabnikom je pri knjižni izdaji zakonskega besedila v pomoč tudi pregledno urejena Vsebina, to je kazalo po poglavjih, oddelkih in pododdelkih vse do členov. Prav tako so v knjigo vključene tudi prehodne in končne določbe iz posameznih novel zakona.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>