Uradni list Republike Slovenije

Uvod v pravoznanstvo

Uvod v pravoznanstvo
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 296

(Učbenik in gradivo za predavanja, seminar, vaje)
2., pregledana, spremenjena in dopolnjena izdaja, 3. ponatis

Koda: 101634

Avtor(ji): dr. Miro Cerar, dr. Aleš Novak in dr. Marijan Pavčnik
Leto izdaje: 2016
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 280
ISBN: 978-961-204-500-5
Ključne besede: pravoznanstvo, pravna znanost, država, pravno pravilo, pravna zgodovina, časovna veljavnost, delikt, filozofija prava, kršitev prava, morala, običaj, oblast, pravna filozofija, pravna kršitev, pravna pedagogika, pravna praznina, pravna sankcija, pravni akt, pravni viri, razlaga prava, teorija prava, ugovor vesti, zloraba pravice, Pavčnik, Cerar, Novak

Cena: 40,00 €

Izšla je druga, pregledana, spremenjena in dopolnjena izdaja knjige Uvod v pravoznanstvo, ki sodi med temeljno učno gradivo vsakega študenta prava. Profesorja in docent Pravne fakultete Univerze v Ljubljani so delo poimenovali učbenik in gradivo za predavanja, seminar in vaje.

Knjiga je razdeljena na tri dele (Namesto uvoda, Država, Izbrani odlomki iz zgodovine pravne misli). Njen najobsežnejši del se nanaša na državo, v njem pa so obravnavani temeljni vidiki in oblike države ter temeljni pogledi na pojem države. Pri tem je učbeniku dodano novo poglavje izbranih odlomkov iz zgodovine pogledov na državo. Razdelek Izbrani odlomki iz zgodovine pravne misli je v knjigi dopolnjen s številnimi novimi primeri, v novi izdaji knjige pa ni več praktičnih primerov, ampak so ti zdaj dostopni na spletni strani pravne fakultete.

Prav gotovo so poglavja o državi, zgodovinskem razvoju pravne misli, o vrstah in metodah pravne znanosti in naravi pravne filozofije zanimiva za študente različnih pravnih smeri pri nas in tudi za širši krog bralcev.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>