Uradni list Republike Slovenije

Upravno-procesne dileme o rabi ZUP, 
2. del

Upravno-procesne dileme o rabi ZUP, 
2. del
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 230

120 vprašanj iz prakse z odgovori in sodno prakso ter z uvodno študijo

Koda: 101589

Avtor(ji): dr. Polonca Kovač, dr. Iztok Rakar, mag. Matjaž Remic Recenzenta: prof. dr. Janez Čebulj in prof. dr. Tone Jerovšek
Leto izdaje: 2012
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 17 x 24,5 cm
Vezava: trda
Št. strani: 424
Ključne besede: vladanje, oblast, upravni postopki, ZUP, upravno pravo, regulacija, izvajanje, participacija, učinkovitost, model, postopek, upravni spor, pravna sredstva, sodna praksa, pritožba

Cena: 85,00 €

Knjiga Upravno-procesne dileme o rabi ZUP, 2. del, pomeni nadgradnjo prvotne monografije, izdane v letu 2010.
 
V knjigi so obravnavane nove dileme ZUP, s katerimi so se srečali uporabniki Upravne svetovalnice, delujoče od leta 2009, avtorji te monografije pa so jih izbrali in dodelali v času od spomladi 2010 do konca leta 2011. Tak pristop daje delu nedvomno pečat aktualnosti.
 
Delo obsega uvodno študijo o razvoju upravnih postopkov pri nas in v Evropi, v nadaljevanju pa obravnava institute upravnega procesnega prava, razvrščene v devet zaokroženih, nadgrajujočih se poglavij, s konkretnimi vprašanji iz prakse in odgovori ter s sodno prakso, ki vključuje tako vsebinsko analizo kot kritično argumentiranje.

Kaj knjiga ponuja:
– daje odgovore na konkretna vprašanja iz prakse,
– obravnavana vprašanja in odgovori ne ponavljajo zajetih pojasnil in odgovorov iz prve knjige, ampak so v knjigi zbrane dodatne aktualne, nove vsebine,
– prinaša enotno tolmačenje različnih postopkovnih določb,
– zagotavlja ustrezno uporabo ZUP, da bosta vodeni postopek in sprejeta odločitev zakonita in pravilna,
tolmači dileme ZUP v razmerju do področnih predpisov oziroma konkretnih življenjskih položajev, ki jih obravnavajo upravni organi v okviru svoje pristojnosti,
– odgovori v knjigi so podkrepljeni s primeri iz sodne prakse predvsem v obdobju 2006–2011 in po posamičnih institutih (predvsem z analizo odločitev in stališč Vrhovnega sodišča RS v upravnem sporu in Ustavnega sodišča RS v postopkih ustavnih pritožb v upravnih zadevah in pri presojah ustavnosti in zakonitosti predpisov na različnih upravnih področjih),
– sodna praksa je dopolnjena z vsebinsko analizo in praviloma tudi s kritičnim argumentiranjem,
– delo presega različne komentarje ZUP (sistematičen in analitičen prikaz judikatov).

Na koncu je knjigi dodano stvarno kazalo.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>