Uradni list Republike Slovenije

Nujni dediči

Nujni dediči
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 215

Koda: 101570

Avtor(ji): dr. Sabina Pavlin
Leto izdaje: 2012
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: trda
Št. strani: 448
Ključne besede: dediči, nujni dediči, dedovanje, Zakon o dedovanju, ZD, nujni delež, dedna pravica, zaščitena kmetija, zapustnik, potomci, zakonec, starši, zapuščina, darilo, pravno sredstvo, razdedinjenje, pogodbena odpoved

Cena: 70,00 €

V dednem pravu je veliko občutljivih vprašanj, na katera ni mogoče dati hitrega in enopomenskega odgovora. Eno izmed takih je tudi institut nujnega dedovanja

Avtorica dr. Sabina Pavlin v knjigi Nujni dediči analizira zgodovinski razvoj in veljavno ureditev pravice do nujnega deleža pri nas, skupaj s predlogi za reševanje spornih vprašanj v zvezi s tem. Pravica do nujnega dednega deleža je pravica bližnjih zapustnikovih sorodnikov, da zahtevajo določen delež zapuščine, tudi če je zapustnik z njo razpolagal drugače.

Knjigi je na koncu dodan seznam literature, pripomogla pa bo k lažjemu delu v praksi in je namenjena predvsem tistim, ki uporabljajo Zakon o dedovanju pri svojem vsakdanjem delu.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>