Uradni list Republike Slovenije

Gradbeno in uporabno dovoljenje

Gradbeno in uporabno dovoljenje
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 216

Urednika: mag. Nina Koselj in mag. Luka Štravs
Predgovor: prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

Koda: 101567

Avtor(ji): Saša Galonja, Luka Ivanič, mag. Sabina Jereb, mag. Nina Koselj, mag. Peter Lovšin, Sonja Ristanović, mag. Luka Štravs
Leto izdaje: 2012
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: trda
Št. strani: 536
Ključne besede: gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, ZGO-1, Zakon o graditvi objektov, OZ, ZZK-1, Stvarnopravni zakonik, Gradbeni zakon, projektna dokumentacija, lokacijsko dovoljenje, prostorsko načrtovanje, komasacija, razlastitev, lastninska pravica, prostorski akt, stavbno zemljišče, idejni projekt, postopek pridobivanja soglasij, revizija, opremljanje stavbnih zemljišč, komunalni prispevek, kataster, krajevna pristojnost, zemljiška knjiga, upravna odločba, pritožba, obnova postopka

Cena: 126,00 €

Gradbeno in uporabno dovoljenje imata osrednjo vlogo v življenjskem krogu objektov, saj prav z njima objekt zaživi in dobi uradno pravico biti ustrezno uporabljen. Primeri iz vsakdanjega življenja na tem področju kažejo, da se številni objekti gradijo, ne da bi imeli gradbeno dovoljenje, ali mimo gradbenih dovoljenj, in prav tako, da se že zgrajeni objekti leta in leta uporabljajo brez ustreznega uporabnega dovoljenja. 
  
Prof. dr. Mikoš se v predgovoru h knjigi sprašuje, ali ravnamo tako zato, ker ne znamo drugače, ker ne vemo, kako ravnati pravilno v skladu z zakonodajo, ali pa zato, ker so postopki morda preveč zapleteni in dolgotrajni. To strokovno problematiko je skupina avtorjev v knjigi predstavila s stališča prava, to pa je poskušala  nadgraditi s sistematično obravnavo in primeri dobre prakse

Knjiga ima osem poglavij:
– Zgodovinski pregled razvoja normativne ureditve na področju graditve objektov,
– Primerjalnopravni pregled – primerjava našega sistema na področju graditve s tujimi sistemi,
– Pregled normativne ureditve na področju urejanja prostora,
– Priprava in sestava projektne dokumentacije,
– Komunalni prispevek in pogodba o opremljanju z vidika gradbenega in uporabnega dovoljenja,
– Gradbeno dovoljenje,
– Uporabno dovoljenje,
– Pregled postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Na koncu je knjigi poleg ustrezne zakonodaje dodano tudi stvarno kazalo.

Knjiga je zanimivo in uporabno branje za širok krog bralcev: za potencialne javne in zasebne investitorje na področju graditve objektov ter za različne strokovnjake, zaposlene bodisi v državni ali lokalni upravi, ali za druge strokovnjake, ki sodelujejo v postopkih priprave in izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>