Uradni list Republike Slovenije

Mednarodno kazensko pravo 

Mednarodno kazensko pravo 
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 236

redaktorja: prof. dr. Ljubo Bavcon, prof. dr. Mirjam Škrk
stvarno kazalo: doc. dr. Sabina Zgaga

Koda: 101577

Avtor(ji): prof. dr. Matjaž Ambrož, prof. dr. Ljubo Bavcon, prof. dr. Zvonko Fišer, prof. dr. Damjan Korošec, doc. dr. Vasilka Sancin, doc. dr. Liljana Selinšek, prof. dr. Mirjam Škrk
Leto izdaje: 2012
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: trda
Št. strani: 544
Ključne besede: kazensko pravo, Komisija ZN, mednarodno kazensko sodišče, norme, mednarodne pogodbe, EU, Rimski statut, sodna praksa, načelo legitimnosti, stek, silobran, skrajna sila, krivda, hudodelstvo, genocid, piratstvo, mučenje, terorizem, gospodarsko kazensko pravo, korupcija, kazenski pregon, tožilec, glavna obravnava, priče, pravna sredstva, sodba, pravna pomoč

Cena: 78,00 €

Študenti imajo pri nakupu knjige 40 % popusta!

Mednarodno kazensko pravo je nova pravna disciplina, ki jo sestavljajo kazenskopravni vidiki mednarodnega prava in mednarodnopravni vidiki nacionalnega in občega kazenskega prava. Njen nastanek pred dobrimi sto leti in njen nadaljnji razvoj lahko opredelimo kot izraz postopno zoreče zavesti v mednarodni skupnosti, da je treba tudi v mednarodnih odnosih uveljaviti vladavino prava in tako zamenjati vladavino nasilja in načelo pravice močnejšega, ki še prevladujeta v teh odnosih. Pri tem je treba upoštevati najvišja merila legitimnosti in zakonitosti ter spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, načel poštenega sojenja in strokovnih pravil kazenskega prava, ki sodijo v zakladnico občečloveških vrednot. 

Knjiga obsega pet velikih sklopov:
A. Uvodni del (obsega razlago temeljnih pojmov in razvoj te veje prava)
B. Materialno mednarodno kazensko pravo (splošni in posebni del)
C. Mednarodna in mešana kazenska sodišča
D. Elementi prava mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah
E. Postopek pred mednarodnim kazenskim sodiščem.

S celovitim in sistematičnim prikazom obravnavanega področja daje knjiga velik prispevek k znanju in razgledanosti vodilnih ljudi v policiji in državnem tožilstvu, sodnikov in odvetnikov ter sodelavcev na ministrstvih za notranje zadeve, za zunanje zadeve in za pravosodje. Prav tako je namenjena študentom, zlasti študentom pravne fakultete.

Na koncu je knjigi dodano obširno stvarno kazalo.
      

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>