Uradni list Republike Slovenije

Temelji civilnega in gospodarskega prava – teorija in praksa

Temelji civilnega in gospodarskega prava – teorija in praksa
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 264

Koda: 101550

Avtor(ji): dr. Boris Jerman in Tjaša Vidic
Leto izdaje: 2012
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 16,5 x 23,5
Vezava: mehka
Št. strani: 568
Ključne besede: pravoznanstvo, civilno pravo, stvarno pravo, obligacijsko pravo, pogodba, odškodninska obveznost, upnik, dolžnik, prodajna pogodba, darilna pogodba, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, kapitalska družba, konkurenčno pravo, avtorsko pravo, patent, blagovna znamka, nepravdni postopek, mediacija, arbitraža, tožba, sodba, EU

Cena: 65,00 €

Knjiga Temelji civilnega in gospodarskega prava – teorija in praksa je prvenstveno namenjena vsakomur, ki potrebuje vpogled v konkreten civilnopravni ali gospodarskopravni pojem. Zasnovana je tako, da približa bralcu pravo ne samo z natančno in nazorno pojasnjenimi temeljnimi pravnimi pojmi, ampak tudi z razumevanjem pravne logike in pravil subsumpcije. Gre za koncept, ki mu bo pokazal, kako je treba pravna pravila interpretirati in jih uporabiti v konkretnem primeru. V knjigi so pregledno razvrščeni in hkrati na enem mestu zbrani teoretična snov ter praktični primeri za študij pravnih vsebin (poleg številnih primerov ob posameznih pravnih institutih tudi pogodbeni vzorci in drugi praktični napotki).

Knjiga vsebuje naslednja poglavja:
– Pravoznanstvo,
– Civilno pravo,
– Stvarno pravo,
– Obligacijsko pravo,
– Pravo družb s poudarkom na gospodarskih družbah,
– Konkurenčno pravo,
– Pravo intelektualne lastnine,
– Varstvo pravic civilnega prava,
– Evropska unija.

Na koncu je knjigi poleg pregleda uporabljene literature dodano tudi stvarno kazalo. Delo je nastajalo kot učbenik za študente Fakultete za pomorstvo in promet, vendar sta njegova vrednost in pomen veliko širša. Primerno kot koristen pripomoček je tudi za vse druge študente, ki se srečujejo z obravnavanimi vsebinami, in prav tako za vsakogar, ki išče pomoč in odgovore v pravnih vodah.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>