Uradni list Republike Slovenije

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 355

neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili dr. Gregorja Viranta in dr. Polonce Kovač ter stvarnim kazalom Mateje Grmek

Koda: 101236

Leto izdaje: 2010
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 14,5 x 20,5 cm
Vezava: trda
Št. strani: 272
Ključne besede: ZUP, Zakon o splošnem upravnem postopku, temeljna načela, pristojnost, stranka, jezik v postopku, vročanje, roki, naroki, vzdrževanje reda, stroški, začetek postopka, zahtevki strank, postopek, odločba, sklep, pritožba, pravna sredstva, izvršba

Cena: 46,00 €

Posebna ponudba za naročnike storitve UL info tok

Uvodna pojasnila k Zakonu o splošnem upravnem postopku sta avtorja dr. Gregor Virant in dr. Polonca Kovač zastavila tako, da sta pri posameznih temah upravnega postopka izpostavila predvsem področja, ki so zanimiva in aktualna v praksi (npr. kaj storiti, če se med potekom postopka spremeni predpis), področja, ki so v zadnjih letih doživljala intenziven razvoj (npr. elektronsko poslovanje, pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc), in področja, ki so posebej pomembna za razvoj javne uprave kot učinkovitega in do uporabnika prijaznega servisa (poenostavljanje postopkov).

Avtorja sta izhajala s predpostavke, da bodo za uporabnike, ki bi radi osvežili svoje znanje, novejša vprašanja enako zanimiva kot klasična vprašanja upravnega postopka. Skušala sta opozoriti na povezanost različnih institutov ZUP med seboj, zato večkrat omenjata tudi Uredbo o upravnem poslovanju, ki je za delo v javni upravi nepogrešljiva in je neločljivo povezana z Zakonom o upravnem postopku.

Knjiga spada v Zbirko predpisov in poleg uvodnih pojasnil vsebuje vse spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku, vključno s spremembo ZUP-G, v državnem zboru sprejeto januarja 2010, in stvarno kazalo Mateje Grmek.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>