Uradni list Republike Slovenije

Konkurenčno pravo v teoriji in praksi

Konkurenčno pravo v teoriji in praksi
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 414

Omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij

Koda: 101202

Avtor(ji): doc. dr. Martina Repas
Leto izdaje: 2010
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 17 x 24 cm
Vezava: trda
Št. strani: 504
Ključne besede: konkurenca, omejevanje konkurence, trg, varstvo konkurence, cene, gospodujoče podjetje, kartel, koncentracija, omejevalno ravnanje, omejevanje proizvodnje, omejevanje trga, poslovna skrivnost, potrošnik, prepoved prometa, prevladujoči položaj

Cena: 83,00 €

Posebna ponudba za naročnike storitve UL info tok

Knjiga Konkurenčno pravo v teoriji in praksi, Omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij zaokroženo obravnava vse oblike podjetniškega omejevanja konkurence (omejevanje s sporazumi, sklepi podjetniških združenj in usklajenimi ravnanji, zlorabe prevladujočega položaja in nadzor nad koncentracijami), vključno s postopkovnimi pravili in sankcijami v luči slovenske pravne ureditve.

Njena posebna odlika je, da skuša uporabnike uvesti v zavedanje, da konkurenčno pravo ni le pravo, ampak je z ekonomskimi principi in teorijami prežeta disciplina prava, na katero pomembno vplivajo tudi cilji, ki jih konkurenčno pravo želi doseči. V ta namen so v začetnem poglavju na pravniku prijazen način razloženi ekonomski pojmi in cilji konkurenčnega prava, ki so v pomoč pri razumevanju posameznih vsebin. S tem knjiga daje uporabnikom potrebno širino in globino razumevanja tega pravnega področja. Dodatno pa k temu pripomorejo tudi številni primeri iz slovenske prakse, prav tako pa tudi iz prakse EU, ki močno vpliva na oblikovanje slovenskih konkurenčnih pravil. Poudariti je treba, da gre za prvo delo, ki obsežno obravnava prakso Urada RS za varstvo konkurence. Predstavljenih in analiziranih je več kot 70 odločb tega organa.

Knjiga je namenjena širokemu krogu uporabnikov. Je odličen pripomoček za vse, ki pri svojem delu uporabljajo pravila konkurenčnega prava, namenjena pa je tudi študentom prava in podjetjem ter vsem, ki bi se želeli s tem pravnim področjem samo seznaniti. Uporabniki bodo v njej našli marsikateri odgovor na svoja vprašanja, dobili bodo vpogled v uporabo konkurenčnega prava v praksi Urada RS za varstvo konkurence in se pri iskanju odgovorov na še vedno nerešena in sporna vprašanje seznanili z različnimi stališči do teh vprašanj.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>