Uradni list Republike Slovenije

Evropska unija od A do Ž

Evropska unija od A do Ž
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 383

Prvi ponatis

Koda: 101085

Avtor(ji): urednika dr. Sabina Kajnč in dr. Damjan Lajh
Leto izdaje: 2012
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 504
Ključne besede: Evropska unija, EU, demokracija, evro, integracije, azil, Balkan, carina, civilna družba, diplomacija, direktive, Evropska komisija, Evropski parlament, evropsko pravo, federacija, harmonizacija, mednarodne organizacije, monetarna unija, NATO, notranji trg, OZN, suverenost, širitev EU, volitve

Cena: 58,00 €

Delo zapolnjuje vrzel med poljudnimi publikacijami in znanstvenimi monografijami o Evropski uniji, zato sta urednika Sabina Kajnč in Damjan Lajh k sodelovanju pri njegovem nastajanju povabila tako znanstvenike kot praktike. Prispevki v knjigi obravnavajo institucije, politike, odnose in različne pojme, ki so v teoriji in praksi povezani z Evropsko unijo, pri tem pa izbor prispevkov osvetljuje Evropsko unijo iz različnih zornih kotov. Za večjo preglednost in uporabnost je vsak prispevek je na začetku opremljen s temeljnimi informacijami, kot so pravna podlaga, cilji, sredstva, višina financiranja in število zaposlenih, z literaturo in spletnimi viri. 
  
Poleg strokovnosti knjiga prinaša tudi dovolj poljuden pregled, ki bo pritegnil zainteresiranega splošnega bralca, hkrati pa je lahko referenčno gradivo za praktike iz političnega, poslovnega in medijskega sveta ter za državno upravo. Koristen pripomoček je tudi za študente različnih družboslovnih smeri, humanistike prava in ekonomije.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>