Uradni list Republike Slovenije

Spregled pravne osebnosti

Spregled pravne osebnosti
Ocena:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
/ 208

Koda: 100989

Avtor(ji): Vida Mayr
Leto izdaje: 2008
Založba: Uradni list Republike Slovenije
Format: 17 x 24 cm
Vezava: trda
Št. strani: 304
Ključne besede: pravna osebnost, pravna oseba, družba, družbenik, spregled, deliktna odgovornost, gospodarska družba, jamčevanje, ZGD, ZFPPod, ZFPPIPP, Mayr

Cena: 48,00 €

Posebna ponudba za naročnike storitve UL info tok

V knjigi s predgovorom prof. dr. Bojana Zabela avtorica predstavi spregled pravne osebnosti, ki se v slovenskem pravu pogosteje omenja po uveljavitvi Zakona o gospodarskih družbah v letu 1993. 

Ker gre za zelo obsežno tematiko, se delo omejuje na spregled pravne osebnosti na področju materialnega civilnega prava. Dr. Vida Mayr ga razdeli na pet delov, v katerih pojasni pojem in vrste spregleda pravne osebnosti, teoretične temelje spregleda, alternativne rešitve in razlike v pravnih redih. Posebna pozornost je namenjena stanju in obravnavi spregleda pravne osebnosti v slovenskem prostoru in primerom iz sodne prakse. 

S spregledom se v pravnem življenju srečuje mnogo ljudi, od odvetnikov in sodnikov prek pravnih teoretikov in gospodarstvenikov do upnikov in družbenikov kapitalskih družb, ki jim bo knjiga lahko dobrodošel pripomoček pri njihovem delu.

pdf Kazalo knjige

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>