Uradni list Republike Slovenije

Zbirka Predpisov (67)

 • Stvarnopravni zakonik s komentarjem
  Ocena:
  1
  1
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  / 152

  Stvarnopravni zakonik s komentarjem

  Avtor(ji): dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur; stvarno kazalo: as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc
  Področja: Civilno pravo, Zbirka Predpisov
  Leto izdaje: 2016
  Založba: Uradni list RS v sozaložništvu s Pravno fakulteto v Ljubljani in Pravno fakulteto v Mariboru
  Urednik: Boštjan Koritnik

 • Zakon o prekrških (ZP-1)
  Ocena:
  1
  1
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  / 95

  Zakon o prekrških (ZP-1)

  Področja: Kazensko pravo, Zbirka Predpisov
  Leto izdaje: 2016
  Založba: Uradni list RS

 • Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa
  Ocena:
  1
  1
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  / 103

  Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa

  Področja: Kazensko pravo, Civilno pravo, Upravno pravo, Javne finance, Zbirka Predpisov
  Leto izdaje: 2016
  Založba: Uradni list RS

 • Inšpekcijski nadzor
  Ocena:
  1
  1
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  / 131

  Inšpekcijski nadzor

  Avtor(ji): dr. Polonca Kovač, dr. Erik Kerševan, dr. Mirko Pečarič, mag. Matjaž Remic, mag. Nuša Orel in mag. Petra Čas; recenzenta: dr. Rajko Pirnat in dr. Janez Čebulj
  Področja: Kazensko pravo, Zbirka Predpisov
  Leto izdaje: 2016
  Založba: Uradni list RS
  Urednik: dr. Polonca Kovač

 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem
  Ocena:
  1
  1
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  / 134

  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

  Avtor(ji): Milena Basta Trtnik, Vida Kostanjevec, Sašo Matas, mag. Maja Potočnik, mag. Urška Skok Klima
  Področja: Javne finance, Zbirka Predpisov
  Leto izdaje: 2016
  Založba: Uradni list RS
  Urednik: Sašo Matas

 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
  Ocena:
  1
  1
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  / 117

  Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

  Področja: Zbirka Predpisov, Gospodarske dejavnosti
  Leto izdaje: 2016
  Založba: Uradni list RS

1 2 3 5 10 12

Nazaj

Prijava

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>