Uradni list Republike Slovenije

Priprava hiperpovezav do predpisov

Navodilo za pripravo hiperpovezav do objavljenih predpisov ali delov predpisov na spletni strani Uradnega lista RS

Poleg hiperpovezav do posameznega predpisa smo pripravili tudi možnost hiperpovezav do posameznih delov predpisa, npr. do naslova poglavja, člena ipd.

Ustvarjanje take hiperpovezave je preprosto:

vzamete hiperpovezavo posameznega predpisa, za njo dodate znak # ter za znakom # napišete želeni cilj hiperpovezave
(npr. številko člena, naslov poglavja ali podnaslov člena). 
  
Besedilo v hiperpovezavi se mora povsem ujemati z besedilom v predpisu.

  
Nekaj primerov hiperpovezav si lahko ogledate tukaj:
  
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201290&stevilka=3526#10. člen  
  
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201290&stevilka=3526#PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
  
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011102&stevilka=4404#(način vključevanja okoljskih zahtev)

Nazaj

Prijava