Uradni list Republike Slovenije

Kontakt

Oddelek Telefon Faks E-naslovi
uredništvo Uradni list RS 01/425 73 08 01/425 01 99 objave@uradni-list.si
– uredbeni del 01/200 18 45
01/200 18 68
01/200 18 41
   
– razglasni del 01/200 18 32
01/200 18 42
   
naročnine na Uradni list RS 01/425 23 57 01/200 18 25  

Nazaj

Prijava