Uradni list Republike Slovenije

Kako objaviti v uradnem listu?

Razglasni del Uradnega lista Republike Slovenije izhaja praviloma ob petkih. Besedila objav pošljite najmanj pet dni pred izidom uradnega lista, torej do vključno sobote za naslednji petek – v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10), in sicer:

  • v elektronski obliki, primerni za tehnično obdelavo, v skladu s 16. členom omenjene uredbe, na e-poštni naslov objave@uradni-list.si

    in hkrati
  • po faksu na številko 01/425 01 99 ali po pošti na naslov Uradni list RS, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, za kar potrebujemo:
    – izpis besedila objave s podpisom in žigom,
    – naročilnico ali dopis.

Manjši popravki (datumi, imena ipd.) so možni do torka do 10. ure.

Za dodatne informacije v zvezi z objavami v Razglasnem delu Uradnega lista RS pokličite na telefonsko številko 01/200 18 42.

 

Nazaj

Prijava