Uradni list Republike Slovenije

Kako preklicati oziroma kaj moram storiti?

Preklic dokumentov lahko opravite z obrazcem in kopijo plačila.

Kopijo plačila
skupaj z ustreznim obrazcem pošljite:


Potrdilo/račun o preklicu boste prejeli po pošti, kjer bo naveden datum objave preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
To potrdilo je tudi podlaga za izdajo novega dokumenta.


Podatki za plačilo


  • Naslov: Uradni list RS, d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
  • TRR: SI 0292 2001 1569 767
  • Koda namena: OTHR
  • Referenca: SI 00 datum plačila (številke brez pike in presledkov)
  • BIC: LJBASI 2X
  • Cena preklica: 5,42 EUR

Nazaj

Prijava