Uradni list Republike Slovenije

Splošno o preklicih dokumentov

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavlja preklic različnih vrst dokumentov, ki so bili izgubljeni ali odtujeni ter za njihov preklic obstaja pravna podlaga v slovenski zakonodaji.

Preklici so objavljeni predvidoma vsak petek, in sicer v Razglasnem delu uradnega glasila, ki izhaja v elektronski obliki.

Dokumente lahko prekličete z obrazcem na tej spletni strani in predloženim potrdilom o plačilu.

Pravilno izpolnjen obrazec (z vsemi potrebnimi podatki) in kopija plačila sta pogoj za objavo.

Znesek preklica 5,42 EUR nakažite na TRR št. 0292 2001 1569 767


Obrazce
in kopijo plačila lahko pošljete:

  • po faksu na št. 01/425 01 99 ali
  • na e-mail naslov preklici@uradni-list.si ali
  • po pošti na naslov Dunajska cesta 167.

Od nas boste po pošti na naslov, ki ga boste navedli, prejeli potrdilo o preklicu, s katerim boste urejali pridobitev duplikata dokumenta. Če potrebujete dodatno pojasnilo, nas pokličite na tel. št. 01/200 18 42.


Kako preklicati oziroma kaj moram storiti?


OBVESTILA STRANKAM


Preklic študentskih izkaznic Univerze v Ljubljani


V Uradnem listu RS se ne preklicuje več študentskih izkaznic, ki so bile izdane

od 1. 8. 2013 dalje, saj je Univerza v Ljubljani sprejela Spremembe in dopolnitve Pravilnika o študentski izkaznici.


S  1. 9. 2012 ne preklicujemo več
srednješolskih spričeval

V Uradnem listu RS, št. 59/2012, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, na podlagi katerega dijaki izgubo ali odtujitev spričevala priglasijo pri šoli in preklic v Uradnem listu RS ni več potreben.

Prijava