Uradni list Republike Slovenije

Pogoji in cenik

Rok za oddajo oglasov je najkasneje tri dni pred objavo.

Možne velikosti pasic na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije:
300 x 250 px (kocka)

Ugodnosti:

Ob nakupu več objav bomo za vas pripravili posebno ponudbo.

Zadnji veljavni cenik storitev je na voljo tudi na sedežu družbe.
 
Za vsebino objave (resničnost navedb, avtorske pravice …) je odgovoren naročnik.

V zvezi z objavami si pridržujemo pravico, da v primerih, ko bi šlo za oglaševanje v smislu agresivne poslovne prakse oziroma bi bila vsebina posameznega oglasa nedostojna, zavajajoča oziroma v nasprotju z zakonom ali legitimnimi poslovnimi interesi upravljavca oglasnih spletnih mest, objave s takšno vsebino zavrnemo oziroma umaknemo s spleta.

Uradni list si pridržuje pravico do zavrnitve oglaševanja neposredno konkurenčnih oblik izobraževanja oziroma oglaševanja drugih produktov, ki so konkurenčni produktom tržne dejavnosti Uradnega lista.

Zakaj spletna stran Uradnega lista Republike Slovenije:
Ker ga vsak dan obišče več kot 14.000 obiskovalcev, ki jih zanimajo zakonodaja in preostala pravna področja, zato bodo vaši oglasi nagovorili vaše potencialne stranke na tem področju.

Zakaj Portal javnih naročil?

•    ker je edini verodostojni vir informacij o javnih naročilih pri nas, 
•    ker ga vsak dan obišče več kot 3.500 obiskovalcev,  
•    ker je sodoben in pregleden,  
•    ker se na njem vsak dan neposredno srečujejo ponudniki in naročniki.

Pri oglaševanju na Portalu javnih naročil je rok za oddajo oglasov 10 dni pred objavo.
Na portalu je mogoče oglaševati po cenah iz cenika in niso možni popusti in kompenzacije. Vsebina oglasov mora biti povezana s tematiko javnega naročanja.

Uradni list Republike Slovenije organizira seminarje, kongrese, usposabljanja predvsem s področja javnega naročanja, prav tako pa pripravlja izobraževanja tudi na preostalih pravnih področjih.

Ob različnih področjih izobraževanja v okviru Uradnega lista Republike Slovenije vam omogočamo možnost vaše promocije v natančno določenem tržnem segmentu.

Prednosti oglaševanja na naših seminarjih sta med drugim:
•    tematska povezanost vaših oglasnih sporočil z vsebino seminarja,
•    veliko zaupanje v blagovno znamko Uradni list Republike Slovenije.

Možnosti oglaševanja:
•    oglaševanje na zaslonu v preddverju multimedijske dvorane (v času seminarja),
•    oglaševanje na projekcijskem platnu med odmori in pred začetkom seminarja,
•    predstavitev podjetja na razstavnem prostoru pred dvorano,
•    vlaganje promocijskega gradiva v seminarsko gradivo,
•    oglaševanje z oglasom na zadnji strani tiskanega gradiva za udeležence.

Kontakt:
Telefon: 01/200 18 34   
Faks:    01/425 14 18
E-naslov: prodaja@uradni-list.si

Možnosti oglaševanja:
•    oglaševanje že pripravljenega oglasa na zaslonu v preddverju multimedijske dvorane (v času seminarja) 100,00 €
•    oglaševanje na projekcijskem platnu med odmori in pred začetkom seminarja (v času seminarja) 100,00 €

Po dogovoru oglas lahko tudi pripravimo.

•    predstavitev podjetja na razstavnem prostoru pred dvorano 350,00 €

Oglaševanje na seminarjih
•    z vlaganjem promocijskega gradiva v seminarsko gradivo udeležencem seminarja (format A4, obojestranski) 250,00 €

Oglaševanje z oglasnimi pasicami na spletnih straneh Uradnega lista Republike Slovenije  (www.uradni-list.si)

•    kocka (300 x 250 px), 7 dni 200,00 €
•    kocka (300 x 250 px), 14 dni 350,00 €
•    kocka (300 x 250 px), mesec dni 650,00 €

Oglaševanje na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si)

Večja oglasna pasica 160 x 600 A1

•    7 dni 400,00 €
•    14 dni  650,00 €
•    mesec dni 1000,00 €

Manjše oglasne pasice – C1, C2, C3, C4
160 x 250 px
                            C1            C2                   C3             C4
7 dni              210,00 €    190,00 €    160,00 €    160,00 €   
14 dni           370,00 €     340,00 €    310,00 €    310,00 €   
mesec dni   590,00 €     540,00 €    460,00 €    460,00 €   

Vse cene so navedene brez DDV in veljajo od 1. 4. 2016 do preklica.

Nazaj

Prijava