Uradni list Republike Slovenije

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja je pravočasno in pravilno objavljanje predpisov države v uradnem glasilu ter širjenje informacij javnega značaja. Uporabnikom zagotavljamo brezplačen dostop do veljavne zakonodaje na spletu. Kot eden največjih izdajateljev in založnikov pravne literature izdajamo zbirke predpisov, pravne priročnike in strokovno literaturo, znanje in aktualne informacije pa širimo tudi na organiziranih seminarjih.  

Vizija

Z novimi tehnologijami se odpirajo široke možnosti razvoja. Podjetje bo preraslo v informacijsko usmerjeno podjetje, ki bo zagotavljalo vedno več novih storitev in informacij za državljane in podjetja ter izvajalo podporo državi. Naša prednost je v dobrem imenu podjetja, znanju in izkušnjah. Kot takšni bomo tudi v prihodnje soustvarjalci pozitivnih sprememb in razvoja e-družbe.

Nazaj

Prijava