Uradni list Republike Slovenije

Odgovorne osebe

direktor podjetja
Matjaž Peterka
tel.: 01/200 18 21
e-pošta:matjaz.peterka@uradni-list.si

tajništvo
Andreja Peklenk
tel.: 01/200 18 21
e-pošta: tajnistvo@uradni-list.si

vodja gospodarskih javnih služb
Petra Škodlar
tel.: 01/200 18 45
e-pošta: petra.skodlar@uradni-list.si

vodja prodaje in trženja
Mojca Korošec
tel.: 01/200 18 35
e-pošta: mojca.korosec@uradni-list.si

odgovorna urednica Založbe Uradni list RS
mag. Maja Hostnik Kališek
tel.: 01/200 18 26
e-pošta: maja.hostnik-kalisek@uradni-list.si

Nazaj

Prijava