Uradni list Republike Slovenije

Kontakti

Oddelek Telefon Faks E-naslov
tajništvo 01/425 14 19 01/200 18 37 tajnistvo@uradni-list.si
računovodstvo 01/200 18 22
01/200 18 63
01/200 18 25  
uredništvo Uradnega lista RS 01/425 73 08 01/425 01 99 objave@uradni-list.si
 – uredbeni del 01/200 18 45
01/200 18 68
01/200 18 41
   
 – razglasni del 01/200 18 42    
preklici dokumentov 01/200 18 42 01/425 01 99 preklici@uradni-list.si
naročnine na Uradni list RS 01/425 23 57 01/200 18 25  
portal javnih naročil 01/200 18 66
01/200 18 29
01/200 18 37 info@uradni-list.si
register lokalnih skupnosti 01/200 18 67   rpls@uradni-list.si
01/200 18 33 01/425 14 18 ulinfotok@uradni-list.si
tehnična podpora 01/200 18 47    
založba Uradni list RS 01/200 18 38 01/425 14 18  
– knjigarna 01/200 18 38    
– prodaja knjig 01/200 18 38
01/200 18 69
  prodaja@uradni-list.si
izobraževanja / seminarji 01/200 18 34
01/200 18 58      
01/200 18 51
01/425 14 18 seminarji@uradni-list.si

Nazaj

Prijava