Uradni list Republike Slovenije

Dejavnost

Od ustanovitve pa vse do danes sta naši glavni dejavnosti založništvo Uradnega lista Republike Slovenije in izdajanje knjig. V tem času je Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije ustvarilo vrsto specifičnih znanj in baz podatkov, ki mu omogočajo širitev tudi na druga področja, kot sta izobraževalna dejavnost in dejavnost upravljanja baz podatkov, ki ju v zadnjem letu intenzivno razvija.

Konec junija 2007 je podjetje prevzelo v upravljanje Portal javnih naročil, ki ga tudi tehnično podpira. Na spletnem naslovu www.enarocanje.si naročniki oddajajo javna naročila, ponudniki pa iščejo nove poslovne priložnosti.

Poleg baze javnih naročil, zbranih na Portalu javnih naročil, podjetje upravlja in razvija tudi Register lokalnih predpisov (www.rpls.si), ki je del Pravno informacijskega sistema (PIS), www.pisrs.si, ki povezuje registre in zbirke državnih organov ter Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije.

Portal javnih naročil, PIS in zalaganje uradnega glasila države sodijo med dejavnosti podjetja, ki se upravljajo kot gospodarska javna služba. Založba, izobraževanja ter seminarji in v letu 2010 tudi oddajanje dvorane pa so tiste dejavnosti, s katerimi podjetje Uradni list Republike Slovenije nastopa na trgu, enakovredno kot vsa druga podjetja, ki delujejo na teh področjih. Od tržnih dejavnosti je treba opozoriti na seminarsko dejavnost podjetja, ki je v zadnjem času zelo obiskana in iskana, kar utrjuje prepričanje, da so naša izobraževanja kakovostna in praktično usmerjena.

Nazaj

Prijava