Uradni list Republike Slovenije

Pretekla izobraževanja

Vloga ESPD pri javnem naročanju in kako ga pripraviti, izpolniti, preveriti – ZA PONUDNIKE

Na delavnici so bile predstavljene določbe EU in nacionalne zakonodaje, ki urejajo ESPD, aplikacija za zagotavljanje elektronske storitve ESPD, namen in omejitve posameznih podatkovnih polj ESPD ter pravilna uporaba EPSD in pogoste napake naročnikov in gospodarskih subjektov pri predpripravi oziroma izpolnjevanju ESPD za posamezno javno naročilo. ~seminar z dne 17. septembra 2016~

2. Dnevi gradbenega prava

Na Dnevih gradbenega prava so bile natančneje pojasnjene največje težave, s katerimi se udeleženci pri gradnji srečujejo v zadnjih letih, ob tem pa so bili ponujeni tudi tehtni in poglobljeni odgovori.

Program srečanja je bil razdeljen na različne sekcije, ki so obravnavale pogodbeno in izvedbeno plat gradnje, bančne garancije, odnose s podizvajalci in gradbena zavarovanja. Pri tem je bila posebna pozornost namenjena zlasti vprašanjem, povezanim z razlikovanjem med garancijami, jamčevanjem za napake, finančnimi in gradbenimi zavarovanji. ~2. Dnevi gradbenega prava 2016, 16. in 17. september 2016~

Praktična delavnica za ponudnike

Novi obrazci za objave in funkcionalnosti prenovljenega portala javnih naročil v praksi

Z uveljavitvijo novega Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) s 1. 4. 2016 je bil prenovljen tudi portal javnih naročil, ki naročnikom in ponudnikom zagotavlja funkcionalnosti, ki so si jih želeli že več let.
Seminar je bil namenjen naročnikom, ki vodijo postopke javnega naročanja po zakonu. Predstavljen je bil prenovljen portal javnih naročil, njegove funkcionalnosti in nov način kreiranja in objavljanja obvestil v zvezi z naročili, sklepi o oddaji oziroma neoddaji javnega naročila ter pogodbe in njihovi dodatki. Poudarek je bil na novih obrazcih za objave obvestil v zvezi z javnimi naročili in njihovem pravilnem izpolnjevanju.
~seminar z dne 19. aprila, 20. maja, 15. junija in 12. julija 2016~

Praktična delavnica za ponudnike po ZJN-3

Na delavnici sta izkušeni strokovnjakinji na področju javnih naročil predstavili najpomembnejše informacije in seveda tudi napotke, na katera morate biti kot ponudnik, tekom samega postopka javnega naročanja, še posebej pozorni. ~seminar z dne 18. aprila 2016~

Videonadzor

Videonadzor je eno od tistih področij, na katerih najpogosteje pride do posegov v posameznikovo zasebnost in s tem povezano do kršitve zakonodaje.
Seminar je bil namenjen vsem, ki so v različnih podjetjih, bankah, poštah, občinah, društvih, športnih dvoranah, prodajalnah, obrtnih delavnicah, v malih in velikih podjetjih ter organih in organizacijah odgovorni za področje varnosti in izvajanje videonadzora, osebam, ki načrtujejo varovanje oziroma ga želijo organizirati, in družbam za zasebno varovanje.
~seminar z dne 13. aprila 2016~

Kaj mora vsak vodja vedeti o delovnih razmerjih

Urejanje delovnih razmerij je primarno sicer naloga kadrovske službe, vendar mora za učinkovito upravljanje s kadri del te funkcije opraviti tudi vsak vodja, saj je on prvi stik z zaposlenimi.

Namen seminarja je bil vodjem in odločevalcem na vseh ravneh predstaviti osnovne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja in med drugim odgovoriti zlasti na najbolj pereča vprašanja. ~seminar z dne 22. marca 2016~

Kako zmanjšati absentizem in posledice

Tema seminarja sta bili vprašanji, kako se sistemsko lotiti obvladovanja absentizma in kako ukrepati ob zlorabi pravice do bolniške odsotnosti.

Na seminarju so slušatelji dobili informacije in znanje, da bodo lahko prepoznali vzroke za posamezne vrste absentizma in uvedli tudi ukrepe za obvladovanje, preprečevanje in raziskovanje absentizma. ~seminar z dne 10. marca 2016~

1 2 3 4 5 10 15 18

Seznam vseh

Prijava