Uradni list Republike Slovenije

Postopki po ZJN-3

Seminar

Datum: 7. 2. 2017, 08:30 - 14:30
Lokacija: dvorana Uradnega lista, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Področje: Javna naročila

Organizator: Uradni list RS

Kotizacija: 244 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767,(znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400070217. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

O dogodku

Po novem ZJN-3 lahko naročniki izbirajo med večjim številom postopkov in le-te izvajajo pod spremenjenimi pogoji in po spremenjenih načinih.

Tako so na primer spremenjeni pogoji za vse tri postopke s pogajanji, novost pa so tudi dvostopenjski postopki, ki opredeljujejo, da morajo naročniki najprej izdati odločitev o tem, s katerimi ponudniki se bodo pogajali in po pravnomočnosti takšne odločitve pogajanja tudi izvesti.

Povsem nov pa je postopek konkurenčnega dialoga, ki naročnikom na infrastrukturnem področju omogoča, da pri oddaji javnega naročila z njegovo pomočjo, naročniku in potencialnim ponudnikom v fazi priprave razpisne dokumentacije omogoča, da med seboj sodelujejo, kar je bilo do sedaj nedopustno.

Zaradi dolgotrajnosti, ki jo dvostopenjski postopek prinese s seboj se zastavlja vprašanje, kateri postopek je najbolj optimalen in v katerih primerih naj se naročniki odločajo za izvedbo drugega postopka.

Pridružite se nam na seminarju, na katerem bosta strokovnjakinji za javna naročila udeležencem pojasnili vse postopke po ZJN-3, vključno z njihovo rabo ter posameznimi posebnostmi.

Na seminarju bo pod vodstvom strokovnjakov vključena tudi delavnica na temo Izvedba pogajanj.

Predavateljici:

– odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.
– odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.
Program
 

8.30–9.00 Sprejem udeležencev
9.00–10.30 Vrste postopkov
10.30–11.00 Odmor
11.00–12.15 Vrste objav, pregledovanje in ocenjevanje ponudb, odločitev o oddaji in druge posebnosti posameznih vrst postopkov
12.15–13.00 Kosilo
13.00–14.00 Okvirni sporazum in njegove značilnosti s prikazom praktičnega primera okvirnega sporazuma
14.00–14.30 Delavnica: Izvedba pogajanj

Seznam vseh

<< Nazaj

Javna naročila in zakonodaja – UL info tok

Uradni list – zanesljivo do javnih naročil
  • obveščanje o slovenskih in mednarodnih javnih naročilih,
  • spremljanje javnih razpisov,
  • obveščanje o zakonodajnih novostih,
  • zakonodaja držav članic EU na enem mestu ...

UL info tok obveščanje o javnih naročilih in zakonodaji

Prijava