Uradni list Republike Slovenije

Kako se izogniti negativnim posledicam drobljenja javnih naročil – pozitivni primeri iz prakse

Seminar

Časovni termini:

  • 30. 1. 2017, 08:30 - 14:30 (dvorana Uradnega lista, Dunajska cesta 167, Ljubljana)

Področje: Javna naročila

Organizator: Uradni list RS

Kotizacija: 244,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767,(znesek kotizacije + DDV), sklic: 00 3400300117. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

O dogodku

Predavateljici:

  • odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.
  • odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

Naročnik javnega naročila ne sme razdeliti oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi zakona o javnem naročanju. Gre za temeljno pravilo, ki ga je poznal že ZJN-2, vendar pa je z novim zakonom prepoved drobljenja še bolj poudarjena.

V praksi prepoved drobljenja naročnikom povzroča veliko težav, saj se naročniki pogosto znajdejo v stiski, ko ne vedo, katera naročila je potrebno šteti za istovrstna in jih upoštevati pri ocenjeni vrednosti naročila.
Ker so prekrškovne sankcije, če naročnik krši prepoved drobljenja visoke, vedno več pa je tudi kazenskih postopkov, bomo poskušali v okviru seminarja predstaviti glavne kriterije, ki so naročnikom v pomoč pri določanju ocenjene vrednosti in odgovoriti na odprte dileme glede istovrstnosti posameznih naročil.
PROGRAM

8.30–9.00 Registracija udeležencev
9.00–10.30 1. del: DROBLJENJE
Kaj je drobljenje?
Istovrstnost naročil?
Kriteriji istovrstnosti?
Kdaj naročniku ni potrebno spoštovati istovrstnosti?
Nadzor nad drobljenjem
10.30–10.45 Odmor
10.45–11.30 2. del: POSLEDICE DROBLJENJA
Prekrškovne sankcije
Prekrškovni postopek
Kazenske sankcije
Kako pride do uvedbe postopka?
11.30–12.15 Primeri istovrstnih naročil
12.15–13.00 Odmor za kosilo
13.00–14.30 3. del: KAKO SE IZOGNITI DROBLJENJU
(primeri dobre prakse)
Oblikovanje dokumentacije v zvezi z javnim naročilom
Vrste objav
Definiranje sklopov
Izbira postopka
Planiranje
Ocenjena vrednost

 

Seznam vseh

<< Nazaj

Javna naročila in zakonodaja – UL info tok

Uradni list – zanesljivo do javnih naročil
  • obveščanje o slovenskih in mednarodnih javnih naročilih,
  • spremljanje javnih razpisov,
  • obveščanje o zakonodajnih novostih,
  • zakonodaja držav članic EU na enem mestu ...

UL info tok obveščanje o javnih naročilih in zakonodaji

Prijava