Uradni list Republike Slovenije

Pojasnilo

Po želji lahko iščete tudi povsem določeno številko. Številko lahko vnesete v sledečih oblikah:

  • 11 - odpre številko 11 trenutno izbranega letnika
  • 13/1995 - odpre številko 13 v letniku 1995
  • m11 - odpre zadevno številko 11 mednarodnih pogodb
  • m12/2001 - odpre zadevno številko 12 mednarodnih pogodb letnika 2001
  • 3.7.2003 - odpre številko, ki je izšla tega dne

Nazaj

Prijava