Uradni list Republike Slovenije

42 Uradni list RS, št. 42/2007
z dne 15. 5. 2007

2289. Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012, Stran 5813.


Na podlagi tretjega odstavka 129. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012

1. člen

S tem odlokom Vlada Republike Slovenije sprejema državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012.

2. člen

Državni načrt emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012 je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-35/2007/7

Ljubljana, dne 26. aprila 2007

EVA 2006-2511-0032

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Na vrh

<< Nazaj

Prijava