Uradni list Republike Slovenije

Uradni list

UL št. Datum Uredbeni del Razglasni del* Mednarodne pogodbe Celotno kazalo*
28 18. 4. 2014 U28     kazalo
27 18. 4. 2014 U27 R27   kazalo
26 14. 4. 2014 U26     kazalo
25 11. 4. 2014 U25 R25 M4 kazalo
24 4. 4. 2014 U24 R24   kazalo
23 2. 4. 2014 U23     kazalo
22 31. 3. 2014 U22     kazalo
21 28. 3. 2014 U21 R21   kazalo

1 2 3 4

*Kazalo razglasnega dela je na voljo samo naročnikom na .Naročite se

Naročnina na Uradni list

Naročnina na tiskano izdajo Uradnega lista za leto 2014 znaša 386,00 € (cena brez DDV) oziroma 422,67 € (cena z DDV).

Naročnina je sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom dva meseca. Naročnina preneha dva meseca po pisni odjavi, poslani na naslov podjetja, šteto od zadnjega dne v mesecu, v katerem je odpoved dana.

Naročilnico pošljite po faksu na št. 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Za več informacij pokličite na tel. 01/425 23 57.

Obiščite ...

Spletno knjigarno Uradnega lista RS

V njej boste našli veliko ponudbo pravne literature, učbenikov, aktualnih zakonov in drugih predpisov. Več ...

Register lokalnih predpisov

Zajema tekoče objave predpisov 139 občin, ki objavljajo svoje predpise v Uradnem listu RS. Register se sproti dopolnjuje z dostopnimi predpisi preteklih let (do vključno leta 1991). www.rpls.si

Portal javnih naročil

Na enem mestu omogoča posredovanje podatkov na predpisanih obrazcih, pregledovanje objavljenih javnih naročil in razpisne dokumentacije ter komuniciranje med ponudniki in naročniki. www.enarocanje.si

Izid naslednje številke

  • Številka 29/2014 predvidoma izide 25. 4. 2014
Prijava