Uradni list Republike Slovenije

Uradni list

UL št. Datum Uredbeni del Razglasni del* Mednarodne pogodbe Celotno kazalo*
76 24. 10. 2014 U76 R76 M11 kazalo
75 21. 10. 2014 U75     kazalo
74 17. 10. 2014 U74 R74   kazalo
73 13. 10. 2014 U73     kazalo
72 10. 10. 2014 U72 R72   kazalo
71 3. 10. 2014 U71 R71   kazalo
70 29. 9. 2014 U70   M10 kazalo
69 26. 9. 2014 U69 R69   kazalo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*Kazalo razglasnega dela je na voljo samo naročnikom na . Naročite se

Naročnina na Uradni list

Naročnina na tiskano izdajo Uradnega lista za leto 2014 znaša 386,00 € (cena brez DDV) oziroma 422,67 € (cena z DDV).

Naročnina je sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom dva meseca. Naročnina preneha dva meseca po pisni odjavi, poslani na naslov podjetja, šteto od zadnjega dne v mesecu, v katerem je odpoved dana.

Naročilnico pošljite po faksu na št. 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Za več informacij pokličite na tel. 01/425 23 57.

Obiščite ...

Spletno knjigarno Uradnega lista RS

V njej boste našli veliko ponudbo pravne literature, učbenikov, aktualnih zakonov in drugih predpisov. Več ...

Register lokalnih predpisov

Zajema tekoče objave predpisov 139 občin, ki objavljajo svoje predpise v Uradnem listu RS. Register se sproti dopolnjuje z dostopnimi predpisi preteklih let (do vključno leta 1991). www.rpls.si

Portal javnih naročil

Na enem mestu omogoča posredovanje podatkov na predpisanih obrazcih, pregledovanje objavljenih javnih naročil in razpisne dokumentacije ter komuniciranje med ponudniki in naročniki. www.enarocanje.si

Uradni list RS tudi na Facebooku

Vabimo vas, da nas obiščite tudi na naši Facebook strani. 

Izid naslednje številke

  • Številka 77/2014 predvidoma izide 27. 10. 2014
Prijava