Uradni list Republike Slovenije

Uradni list

UL št. Datum Uredbeni del Razglasni del* Mednarodne pogodbe Celotno kazalo*
82 21. 11. 2014 U82 R82   kazalo
81 14. 11. 2014 U81 R81   kazalo
80 10. 11. 2014 U80     kazalo
79 7. 11. 2014 U79 R79   kazalo
78 30. 10. 2014 U78 R78   kazalo
77 27. 10. 2014 U77     kazalo
76 24. 10. 2014 U76 R76 M11 kazalo
75 21. 10. 2014 U75     kazalo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*Kazalo razglasnega dela je na voljo samo naročnikom na . Naročite se

Naročnina na Uradni list

Naročnina na tiskano izdajo Uradnega lista za leto 2014 znaša 386,00 € (cena brez DDV) oziroma 422,67 € (cena z DDV).

Naročnina je sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom dva meseca. Naročnina preneha dva meseca po pisni odjavi, poslani na naslov podjetja, šteto od zadnjega dne v mesecu, v katerem je odpoved dana.

Naročilnico pošljite po faksu na št. 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Za več informacij pokličite na tel. 01/425 23 57.

Obiščite ...

Spletno knjigarno Uradnega lista RS

V njej boste našli veliko ponudbo pravne literature, učbenikov, aktualnih zakonov in drugih predpisov. Več ...

Register lokalnih predpisov

Zajema tekoče objave predpisov 139 občin, ki objavljajo svoje predpise v Uradnem listu RS. Register se sproti dopolnjuje z dostopnimi predpisi preteklih let (do vključno leta 1991). www.rpls.si

Portal javnih naročil

Na enem mestu omogoča posredovanje podatkov na predpisanih obrazcih, pregledovanje objavljenih javnih naročil in razpisne dokumentacije ter komuniciranje med ponudniki in naročniki. www.enarocanje.si

Uradni list RS tudi na Facebooku

Vabimo vas, da nas obiščite tudi na naši Facebook strani. 

Izid naslednje številke

  • Številka 83/2014 predvidoma izide 24. 11. 2014
Prijava