Uradni list Republike Slovenije

Uradni list

UL št. Datum Uredbeni del Razglasni del* Mednarodne pogodbe Celotno kazalo*
21 27. 3. 2015 U21 R21 M5 kazalo
20 26. 3. 2015 U20     kazalo
19 20. 3. 2015 U19 R19   kazalo
18 16. 3. 2015 U18     kazalo
17 13. 3. 2015 U17 R17   kazalo
16 6. 3. 2015 U16 R16   kazalo
15 2. 3. 2015 U15   M4 kazalo
14 28. 2. 2015 U14     kazalo

1 2 3

*Kazalo razglasnega dela je na voljo samo naročnikom na . Naročite se

Naročnina

Na tiskano izdajo Uradnega lista RS se naročite tako, da pošljete naročilnico po faksu 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana. Več …

Na storitev UL info tok se naročite tako, da pošljete naročilnico po faksu 01/425 14 18, na e-naslov ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.
Za več informacij nas lahko pokličite tudi po telefonu 01/200 18 33. Več …

Obiščite ...

Register lokalnih predpisov

Zajema tekoče objave predpisov
139 občin
, ki objavljajo svoje predpise v Uradnem listu RS. Register se sproti dopolnjuje z dostopnimi predpisi preteklih let (do vključno leta 1991). 

Portal javnih naročil

Na enem mestu omogoča posredovanje podatkov na predpisanih obrazcih, pregledovanje objavljenih javnih naročil in razpisne dokumentacije ter komuniciranje med ponudniki in naročniki

Izid naslednje številke

  • Številka 22/2015 predvidoma izide 30. 3. 2015
Prijava