Uradni list Republike Slovenije

Uradni list

UL št. Datum Uredbeni del Razglasni del* Mednarodne pogodbe Celotno kazalo*
47 30. 6. 2015 U47     kazalo
46 26. 6. 2015 U46 R46   kazalo
45 24. 6. 2015 U45     kazalo
44 22. 6. 2015 U44     kazalo
43 19. 6. 2015 U43 R43   kazalo
42 16. 6. 2015 U42     kazalo
41 12. 6. 2015 U41 R41   kazalo
40 8. 6. 2015 U40 R40   kazalo

1 2 3 4 5 6

*Kazalo razglasnega dela je na voljo samo naročnikom na . Naročite se

Naročnina

Na tiskano izdajo Uradnega lista RS se naročite tako, da pošljete naročilnico po faksu 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana. Več …

Na storitev UL info tok se naročite tako, da pošljete naročilnico po faksu 01/425 14 18, na e-naslov ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.
Za več informacij nas lahko pokličite tudi po telefonu 01/200 18 33. Več …

Obiščite ...

Register lokalnih predpisov

Zajema tekoče objave predpisov
139 občin
, ki objavljajo svoje predpise v Uradnem listu RS. Register se sproti dopolnjuje z dostopnimi predpisi preteklih let (do vključno leta 1991). 

Portal javnih naročil

Na enem mestu omogoča posredovanje podatkov na predpisanih obrazcih, pregledovanje objavljenih javnih naročil in razpisne dokumentacije ter komuniciranje med ponudniki in naročniki

Izid naslednje številke

  • Številka 48/2015 predvidoma izide 3. 7. 2015
Prijava