Uradni list Republike Slovenije

Uradni list

UL št. Datum Uredbeni del Razglasni del* Mednarodne pogodbe Celotno kazalo*
14 28. 2. 2015 U14     kazalo
13 27. 2. 2015 U13     kazalo
12 27. 2. 2015 U12 R12   kazalo
11 20. 2. 2015 U11 R11   kazalo
10 16. 2. 2015 U10   M3 kazalo
9 13. 2. 2015 U9 R9   kazalo
8 6. 2. 2015 U8 R8   kazalo
7 2. 2. 2015 U7     kazalo

1 2

*Kazalo razglasnega dela je na voljo samo naročnikom na . Naročite se

Naročnina na Uradni list

Naročnina na tiskano izdajo Uradnega lista za leto 2015 znaša 386,00 € (cena brez DDV) oziroma 422,67 € (cena z DDV).

Naročnina je sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom dva meseca. Naročnina preneha dva meseca po pisni odjavi, poslani na naslov podjetja, šteto od zadnjega dne v mesecu, v katerem je odpoved dana.

Naročilnico pošljite po faksu na št. 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Za več informacij pokličite na tel. 01/425 23 57.

Obiščite ...

Register lokalnih predpisov

Zajema tekoče objave predpisov
139 občin
, ki objavljajo svoje predpise v Uradnem listu RS. Register se sproti dopolnjuje z dostopnimi predpisi preteklih let (do vključno leta 1991). 

Portal javnih naročil

Na enem mestu omogoča posredovanje podatkov na predpisanih obrazcih, pregledovanje objavljenih javnih naročil in razpisne dokumentacije ter komuniciranje med ponudniki in naročniki

Izid naslednje številke

  • Številka 15/2015 predvidoma izide 2. 3. 2015
Prijava