Uradni list Republike Slovenije

Uradni list

UL št. Datum Uredbeni del Razglasni del* Mednarodne pogodbe Celotno kazalo*
26 17. 4. 2015 U26 R26   kazalo
25 13. 4. 2015 U25   M6 kazalo
24 10. 4. 2015 U24 R24   kazalo
23 3. 4. 2015 U23 R23   kazalo
22 30. 3. 2015 U22     kazalo
21 27. 3. 2015 U21 R21 M5 kazalo
20 26. 3. 2015 U20     kazalo
19 20. 3. 2015 U19 R19   kazalo

1 2 3 4

*Kazalo razglasnega dela je na voljo samo naročnikom na . Naročite se

Naročnina

Na tiskano izdajo Uradnega lista RS se naročite tako, da pošljete naročilnico po faksu 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana. Več …

Na storitev UL info tok se naročite tako, da pošljete naročilnico po faksu 01/425 14 18, na e-naslov ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.
Za več informacij nas lahko pokličite tudi po telefonu 01/200 18 33. Več …

Obiščite ...

Register lokalnih predpisov

Zajema tekoče objave predpisov
139 občin
, ki objavljajo svoje predpise v Uradnem listu RS. Register se sproti dopolnjuje z dostopnimi predpisi preteklih let (do vključno leta 1991). 

Portal javnih naročil

Na enem mestu omogoča posredovanje podatkov na predpisanih obrazcih, pregledovanje objavljenih javnih naročil in razpisne dokumentacije ter komuniciranje med ponudniki in naročniki

Izid naslednje številke

  • Številka 27/2015 predvidoma izide 21. 4. 2015
Prijava